Çatışma Yönetimi

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Çatışma, fikir, amaç yada ihtiyaç farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır. Çatışma davranışını uygun teknikleri ve becerileri kullanarak yönetmek mümkündür. İletişim kazalarını en aza indirmek ve stres yönetimini sağlamak için çatışma yönetimi beceri ve araçlarının kazandırılması önemlidir. Ayrıca çatışmanın pozitif yönde nasıl kullanılacağının yöntemlerinin öğrenilmesi verimliliği ve şirket içi iletişimi artırmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Çatışma nedir?
• Ekip içinde çatışma belirtileri
• Örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri
• Graf analizi ile 8 temel çatışma türü
• Transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları
• Çatışma düzeyleri
• Çatışma yönetimi
• Çatışmanın yıkıcı etkisi
• Çatışmanın yapıcı etkisi
• Çatışma ortamında liderin davranışı
• Çatışma yönetimi teknikleri
• Duyguların etkin yönetimi
• Kurumsal çatışma ve yönetimi
• Çatışmanın kurumsal iyileşmeye katkısı
• İletişim ve çatışma yönetimi
• Saldırgan davranışlar
• Pasif davranışlar
• Müzakere oyunu