Etkili İletişim

ETKİLİ İLETİŞİM

İş yaşamında da günlük ilişkilerde de “her şey” nasıl iletişim kurduğunuzla ilgilidir. Etkili ve sağlıklı bir iletişim kurma hedefi, iletişimle ilgili tüm davranış biçimlerine hakim olmak, empati yapabilmek ve beden dilinizi doğru kullanmak ile mümkündür.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-Kendini Tanıma
-Nasıl iletişim kurduğunu farketme (uygulama)
-Swot analizi
– Güçlü yönler/değerler çalışması(uygulama)
– Etkili İletişimde Anlama ve Anlaşma
– Etkili iletişimde Algılama Farklılıkları
– Zihinsel İç Simülasyonların İletişim Üzerindeki Etkisi
– Kişisel İmaj
– İlk izlenim
– Görünüm
– Etkili Konuşma Becerisi
– Beden Dili
– Aktif Dinleme Becerileri ve Geri Bildirim
– Aktif Dinlemede Yapılan Yaygın Hatalar
– Etkili Soru Sorma Yöntemleri
– İletişimde Kullanılan Dilin Önemi
– Sen dili /ben dili/biz dili
– Zihin Haritasını Algılama ve Algı Yönetimi
– Empati
– Çözüm Odaklı Yaklaşım
– Etkili İletişim Kurmak ve İletişim Becerilerini Geliştirmek İçin
-Geri Besleme
-Aynalama
– İlk Yaklaşım
– Taktir
– Kurum İçinde Anlaşmazlıkların Nedenleri
– Kişilik Profilleri
– Çağdaş Kişilik Kuramı Beş Faktör Modeli (Hogan)
VAKA Çalışması