Liderlik

LİDERLİK EĞİTİMİ

İyi bir lider olabilmeniz için insanların sizi takip etmesi gerekir. Nasıl takip edildiğiniz ise nasıl davrandığınız ile doğrudan ilgilidir.
Bu eğitim programının amacı, liderin performansındaki verimliliğin arttırılması, ne yapmalı sorusuna cevap aranarak  bilgi artışı, nasıl yapılmalı sorusuna cevap ile iş başında doğru liderlik davranışları göstermek, ast üst dengesini korumak ve iyi ilişkiler kurmayı sağlamak, çalışanların problem çözme konusunda cesaretlendirmek, geri bildirim kullanımı, takım üyelerinin motivasyonu ve organizasyonunu sağlamak, katılımcıların kişisel gelişimlerini sağlamak, güçlü ve zayıf yan değerlendirmesi yapmak, liderlik becerilerini aktif kullanımını sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kendini Tanıma
• Güçlü Yönler
• Değerler
Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar
Liderlik Basamakları
4 Basamaklı Liderlik Yaklaşımı
Liderlik Modelleri
Hangi Liderlik Modeli Ne Zaman Etkilidir?
Etkili Lider ve İletişim
Başarılı Liderlerin Özellikleri Nelerdir?
Yeni bir gözle bakmak 
Geleceği Tanımak
Olaylara/Durumlara yanıt verme süresini hızlandırmak
Daha fazlasını yada daha azıyla daha fazlasını yapmak
Vizyon sahibi olmak
Yaratıcılık
Dürüstlük ve Güven
Dijital Dönüşüme İnsan Kaynağını Hazırlamak