Müşteri Deneyimi Tasarımı

MÜŞTERİ DENEYİMİ TASARIMI

Müşteri deneyimi, tüm temas noktalarında müşterinin dahil olduğu etkileşimin ortaya çıkardığı sonuçtur. Günümüz dünyasının hızlı işleyen dinamikleri rekabeti her gün biraz daha artırmaktadır. Markalar sadece sundukları ürün ve hizmetten sorumlu olmayıp, iyi bir deneyim sunmak durumundadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Müşterimiz Odakta ve Hikayemizin En Önemli Karakteri
• Sıradan ve Fark Oluşturan Hizmet Deneyimi Nedir?
• –Müşteri Odaklılık/Müşteri Duyarlılık/Müşteri Deneyimi
• –Duygu ve Deneyim Bağlantısı
• –Akla ve Kalbe Hizmet Anı Oluşturmak
• Müşteri Deneyimi Neden Bu Kadar Önemli
• Günümüz Müşterileri Deneyimden Ne Bekliyor?
• Müşteri Deneyimi Bileşenleri
• –Hizmet Kanalları
• –Fiziksel ve Digital Ortamlar
• ——-Ürün/Hizmet Kalitesi
• ——-Temas: Davranışlar
• ——-Standart Anlayışı ve Prosedürler
• ——-Hizmet Kriterleri ve Alt Yapı
——-Alternatif Kanalların Etkisi
• Dünyada Kabul Görmüş Müşteri Deneyimi Unsurları
• —Basitlik/Kolaylık
• —Hız
• —Kişiselleştirme
• Müşteri Deneyimi Yönetimi
• —Tesadüfe Bırakılmayan Sonuçlar Kurgulamak
• —İnsan İnsana Temas
• —Müşteri Yolculuğu Tasarımı- Taraftar Müşteri Yaratmak
• ——–Olumlu Tavır
• ——–Müşteri ve Çözüm Odaklı Davranış
• ——–Duygusal Borçlanma
• —Kritik Temas Noktaları Yönetimi
• Müşteri Deneyiminde Şikayet Yönetiminin Önemi
• —En Kritik Kırılma Anı: Şikayet Telafisi
• Mükemmel Müşteri Deneyiminin Sonuçları
• —Müşteri Kaybının ve Eşsiz Müşteri Deneyimi Yaratmanın Rakamlara Etkisi
• —Müşteri Deneyimi Liderleri: Kimler? Neyi Farklı Yapıyor?