Temel Yöneticilik Becerileri

TEMEL YÖNETİCİLİK BECERİLERİ

Yöneticilere, çalışanları doğru yönlendirerek ve gelişim planlarını destekleyerek kurumsal hedeflere ulaşma becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Bu eğitim ile yönetici adaylarına ve şirket sahiplerine temel yönetim kavramları hakkında bilgiler vererek yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmeleri sağlamak birincil hedeftir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yönetim Teorileri
Güncel yönetim konuları ve metodları
Dünya’da şirketler nasıl yönetiliyor?
Çalışanların beklentileri
Yönetim Stilleri
Stiller envanter çalışması
Stiller vaka çalışması
Stilinizi etkin kullanmak
Çalışanların aşamaları
Hedefe Yönlendirmek
Performans ve gelişim hedefleri
Vizyonu göstermek
Amacı tanımlamak ve ulaşmak
Eylem planını hazırlamak
Aksiyona geçmek
Yapıcı Geri Bildirim
Performansın altın yıldızı
Masa başı incelemeler
Yıkıcı geribildirim
Yapıcı geribildirim
“İş”te Motivasyon
Motivasyon teorileri
Herzberg hiyerarşisi
Nasıl motive oluyoruz uygulamaları
Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi nedir?
Zaman yönetimi bilimsel teknikleri
Önceliklendirme metodu
Delegasyon
Yetki devri nerede başlar
Rutin işleri devretmek
Gelişim planlaması
İlişki Yönetimi
Etkin iletişim ve empati
Dinleme becerisi
Soru sorma becerisi
Beden dili
Sözlü iletişim
Çözüm ve Sonuç Odaklılık
Takım Ruhu
Takımı kurma ve yönetme
Takım çalışmasına ön ayak olmak 
Takımların uyumlu çalışma denklemi
Çatışma Yönetimi