Zaman Yönetimi

ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman paha biçilemez bir kaynaktır. Geri alınamaz, biriktirilemez, ödünç alınamaz, değiştirilemez ve çalınamaz. Zamanla ilgili yapabileceğimiz tek şey onu en iyi ve verimli şekilde değerlendirmektir. Zamanın tek bir davranışı vardır; durmadan akar. Toplanamaz yada depolanamaz. Sadece harcanır.
Zaman, her meslekten bireyler üzerinde baskı yapan evrensel bir kaynak olduğundan yönetimi oldukça önemlidir.
Zaman yönetiminde temel prensip günün her küçük zaman diliminin iyi planlanması ve verimliliğin artırılmasıdır.
Temel hedef, bireyin kendisini ve işlerini öz yönetimini eline alarak yaşanan zaman süresi içerisinde istenen düzeyde planlamasıdır.

Eğitimin amacı, iş yerinde verimliliği artıracak zaman yönetimi araçlarının edinilip, eğitimden hemen sonra yaşama geçirilmesidir. Çalışma, odaklanma ve verimlilik üzerine yapılan mindfulness çalışmaları ile modern yaşamdaki enformasyon hızına adaptasyon ve uyumu kolaylaştıracak olup, çalışanların sadece iş yerinde değil, sosyal ve özel yaşamlarında da yetişememe, yetiştirememe, vakit ayıramama, gecikme, geciktirme gibi eylem ve eylemsizliklerine çözüm olacak bir içeriğe sahiptir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Zaman kavramı ve önemi
• Zamanı planlamanın sağlayacağı faydalar
• Yönetsel zaman ve yetki devri açısından yönetimde verimlilik
• Zaman değerlendirme yöntemleri
• Zaman yönetimi yaklaşımları- Hedef Yaklaşımı, ABC Yaklaşımı, Düzen Yaklaşımı, 101 Yaklaşımı, Sihirli Araç Yaklaşımı, Özbilinç Yaklaşımı
• Zaman tuzakları,
• Pareto Yasası, Pomodoro tekniği, Covey Önceliklendirme Matrisi, Eisenhower Matrisi
• İş yerinde odaklanma ve verimliliği artıracak Mindfulness çalışmaları